110 discussions

Sort discussions Activating the sort button will cause content on the page to be updated.

Inlämning

Hej
Jag är på gång och ska göra min första inlämning. 

På en del uppgifter har jag gjort flera försök, kanske 2-3 stycken innan jag lyckats, ska alla försök redovisas eller bara det som lyckades?

Det är första kapitlet i boken vägning och spel min inlämningsuppgift handlar om. Är det godkänt att rita bilder på mynt exempelvis? Skriva i word och spara som PDF och lämna in?


Mvh Karin

0 replies

Inlämningsuppgift Algebra I

När jag klickar in på Mina kurser Algebra I står det längre ner ovanför de 10 problemen att det är Algebra 2. Vad innebär detta? 
0 replies

Hinna klart?

2 replies
Last
Hej, vad händer om man inte hinner bli klar med att få allt rättat och göra seminariet innan kursen är slut? Kommer man fortfarande kunna logga in här och få högskolepoängen o sånt?
2 replies
2 replies
Last

Fråga geometri

1 reply
Last
Bifogar en bild på uppgiften. Men sitter fast, några tips på hur jag kan komma framåt. Suttit med denna ett par dagar nu.


1 reply
1 reply
Last

Hemuppgift 6.12

2 replies
Last
(Alla tal i beskrivningen har tak över huvudet, d.v.s. de är inte produkter)

Två tresiffriga tal, abc och xyz, är sådana att abc-xyz är delbart med 7. Visa att även det sexsiffriga talet abcxyz är delbart med 7.

Har varit fast på denna länge. Har löst övriga E-uppgifter jag tilldelats, plus en för högre betyg. Jag trodde jag hade kommit in på rätt spår när jag läste exemplet på sidan 170, där 7 | (2m 1).

Jag tänkte då att om i mitt fall så 7 | (100a +10b + c - 100x - 10y - z) så behöver jag bara visa att denna sextermiga parentes är en faktor i a*10^5 + b*10^4 +   c*10^3 + x*10^2 + y*10 + z, men det är inte ens fallet. T.ex. om talet är 459123 så ja, det är delbart med 7 och ja, 459-123 = 336 är delbart med 7, men 459123 är inte delbart med 336.

Det andra alternativet vore metoden på sidan 177, men det känns väldigt olämpligt utan att faktiskt veta talet. Om jag drar bort 2z från abcxy, vad blir det? Ryms 2z i y eller kostar det 1 från x också? Även om jag gör några fula antaganden här kommer jag inte fram till något användbart.
2 replies
2 replies
Last

Geometri

1 reply
Last
Är helt fast på denna fråga: Visa att bisektriserna till två av en triangels yttervinklar och bisektrisen till den tredje (inre) vinkeln är konkurrenta. 


Kan se i geogebra att det faktiskt blir så men kan inte visa det mer än så

1 reply
1 reply
Last

Talteori

1 reply
Last
Förstår inte riktigt frågan, vad som ska visas?


1 reply
1 reply
Last

Hemuppgift 1.6

2 replies
Last

Hej

Jag har gnidit hjärnhalvorna mot varandra i minst tre timmar här. Uppgiften är att jag har sex mynt: två koppar, två silver, två guld. Ett av varje sort är lätt. Alla tunga väger lika mycket och alla lätta väger lika mycket. Går det att lista ut vilka som är lätta/tunga med två vägningar?

Mitt svar är: Ja, men inte garanterat.

Metod 1
Lägg ett mynt av varje sort i båda skålarna. Jämför sedan två mynt ur den lättare skålen. Om de inte väger lika mycket är problemet löst. Det lättare myntet, det tredje myntet i skålen och det tunga myntets motsvarighet i andra skålen är de lätta. Det måste ju finnas minst två lätta i den lätta skålen för att den ska vara lätt. Om dock båda mynten är lika tunga är båda lätta men vi vet inte var det tredje lätta är.

Metod 2
Lägg ett guld- och ett silvermynt i varje skål. Om det inte ger jämvikt så har vi två tunga på samma sida och kan hur lätt som helst lista ut kopparmynten. Om det ger jämvikt kan vi inte lösa problemet med bara en vägning till.

Metod 3
Lägg ett guldmynt i varje skål, ett silvermynt i den ena och ett kopparmynt i den andra. Om detta ger jämvikt vet vi att silver- och kopparmyntet är olika tunga. Vi kan med en till vägning lista ut ett av dessa och därifrån bestämma alla andra mynts viktklass. Om det inte ger jämvikt kan vi inte lösa problemet med bara en vägning till.

Finns det en metod som jag har missat som alltid fungerar? Antagligen en av dessa som jag tänkt fel om? Finns ju inte så många sätt att väga sex mynt på.

2 replies
2 replies
Last

Uppgift 1.25

2 replies
Last
100x100 rutnät, Xavier har 2x2-brickor och Yngve har L-formade brickor bestående av tre rutor. Jag undrar om Yngve får vända och vrida sin pjäs så att den kan se ut som t.ex. 「
2 replies
2 replies
Last

Problem med Overleaf

1 reply
Last
Har svårt med att veta hur man ska skriva ned lösningar och problem på overleaf (speciellt när man ska förklara frågorna som kräver ovanliga symboler). Är det någon som har länk till bra filmer som visar detta? 
1 reply
1 reply
Last

Problem 1. Algebra 1

Hej, 

Vilka metoder (sidor och exempel) från kapitel 8 ekvationer och ekvationssystem skulle ni rekommendera att man använder för att lösa fråga 8.14* på sida 240 från 2015 versionen? 

Uppskattar återkoppling! Tack

0 replies

Problem 5. Algebra III

1 reply
Last
Hej, jag har svårt att påbörja lösning av denna uppgift, det ska finnas en ledning men den hänvisar endast till en exempeluppgift i boken, 12.7. Kan man få fler ledtrådar?
1 reply
1 reply
Last

Uppgifter

4 replies
Last
Jag förstår det som om att man ska göra uppgifterna 1-10 och sedan lämna in dessa i PDF-format genom att ladda upp det? Inte genom att gå in på varje uppgift och lämna in dom enskilt? 
4 replies
4 replies
Last

Geometri I - Elementär Geometri

4 replies
Last
Punkterna D och E delar sidorna BC och AC av \triangle ABC i proportionerna BD : DC=1 : p och AE : EC = 1 : q. I vilken proportion delas AD av skärningspunkten mellan AD och BE?


Jag har använt Cevas sats och kommit fram till ett par olika uttryck för DF/AF men både innehåller okända areor. Jag får ett uttryck som motsvarar en konstant multiplicerad med p/(q+1) men tror att jag behöver göra mig av med konstanten på något sätt. 

Hur kan jag fortsätta efter Cevas sats?

4 replies
4 replies
Last

koppla kurser till boken

2 replies
Last
Hej, 

Kan det vara möjligt av er att koppla de 4 olika kurser/momenter till de olika kapitel som finns i boken. 

På så sätt kan det vara lättare för oss studenter att veta vilka kapitel som tillhör till vilken kurs/moment, vilket gör det lättare att plugga och inte missa något. 

2 replies
2 replies
Last

Behöver hjälp

3 replies
Last
Behöver hjälp med geometri 3 fråga två om att bestämma vinkel BCO.


3 replies
3 replies
Last

Behöver hjälp

1 reply
Last
Hej jag har frågan 1 på kombinatorik, som jag förstår inte. Bestäm alla n för vilka 3P(n,2)+210=P(2n,2).
1 reply
1 reply
Last

Olikhet IV

1 reply
Last
Hej, är det tillåtet att använda sig av differntialkalkyl för att lösa problem/bevisa påståenden?
1 reply
1 reply
Last
7 replies
Last
a) Existerar en bipartit graf med tolv hörn med graderna 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1?


Jag har kört fast på den först frågan. 

7 replies
7 replies
Last

Geometri I

8 replies
Last
Hej, jag har kört fast på följande uppgift:


Punkten P ligger på bisektrisen till en vinkel med hörnet i A. Genom P dras en linje l som skär vinkelns ben i punkterna B och C. Visa att talet 1/AB + 1/AC inte beror på valet av linjen l. 

Jag har försökt att använda mig av bisektrisatsen och likformighet, men sitter nu helt fast. Nedanför har jag försökt göra en skiss där jag tagit mig friheten att lägga till några linjer:

Jag vet att CPD är likformig med BPE och att ABE är likformig med ACD. Är jag ens på rätt spår eller är jag helt ute och cyklar??8 replies
8 replies
Last

Fråga ang. uppgift 1.25

1 reply
Last

Får Y rotera sina L och skapa en 2x3 rektangel av två stycken L?


(1 point)

Xavier och Yngve spelar följande spel på ett 100 \times 100-rutnät. I tur och ordning lägger de ut pjäser som i Xaviers fall är i form av en 2 \times 2-kvadrat och i Yngves fall i form av bokstaven L formad av tre ihoplimmade småkvadrater. De småkvadrater som bildar dessa två former är förstås lika stora som kvadraterna i nätet. Den som inte längre finner plats för sin pjäs på nätet förlorar spelet.

(a) Kommer någon att ha en vinnande strategi om det är Xavier som först lägger ut sin pjäs?

(b) Kommer någon att ha en vinnande strategi om det är Yngve som först lägger ut sin pjäs?
1 reply
1 reply
Last

KOMBINATORIK

2 replies
Last
JAg har den följande uppgiften: 

En dominobricka består av två kvadratiska fält. På varje fält finns det mellan 0 och 6 prickar. I en hel uppsättning finns det alltså 28 olika brickor. Två brickor får läggas intill varandra om antalet prickar är detsamma på de fält som vidrör varandra. Är det möjligt att lägga brickorna i en enda sluten ring?

Hur skulle man tänka? Alla tips är välkomna

Tack

Elisavet

2 replies
2 replies
Last

Plugga tillsammans

Jag har grafteori och geometri kvar och söker någon att plugga med. Antingen live i stockholm eller online.


Kan lägga till mig på facebook, skriv.

0 replies

kombinatorik IV

5 replies
Last
jag har den följande uppgiften: Låt n vara ett positivt heltal och betrakta mängden V av alla följder av 0:or och 1:or av längd n. Låt V utgöra hörn i en graf G, där två följder förbinds med en kant om och endast om följderna skiljer sig på exakt ett enda ställe. Visa att G är bipartit

Nån tips om hur ska jag börja tänka skulle det vara uppskatad.

Tack

5 replies
5 replies
Last

om min rättning till Del 1 i Kombinatorik IV

2 replies
Last
Hej ,

jag har just fått att jag behöver komplettera Del 1 i kombinatorik IV. Ingen kommentar är skriven efter 3a. Måste jag komplettera bara 3b?

Kan ni snälla förklara mig lite tydligare?

Tack

Mvh

Eliavet

2 replies
2 replies
Last
Snälla, kan nån handledare förklara till mig lite bättre den uppgiften? Jag har fått den som utlämnings upphigt på kombinatorik. Jag förstår inte hur skulle jag tänka. Vad betyder att "följderna skiljer sig på exakt ett enda ställe". Nåt ställe 0:an eller 1:an? Jag försöker rita den dör att förstå det bättre. Snälla, alla tips är välkomna.Tack
0 replies

Inlämning av uppgifter

2 replies
Last
Är det tillåtet att lämna in PDF-filer som inte är skrivna i Latex utan istället i Microsoft Word fast skriven med deras ekvationer?
2 replies
2 replies
Last

Ändrade uppgifter

Jag hade nästan precis gjort klart två sektioner. En om kongurens och en om algebra, nu blev jag tilldelad nya sektioner. Ni får rätta de sektioner jag började på, vill inte göra om allt från början.
0 replies

Algebra II fråga

Har försökt lösa denna uppgiften. Hittar inget i boken som säger hur man ska gå tillväga för att lösa den. Finns det några tips?

Finns det något heltalspolynom p(x) sådant att p(3)=4 och p(7)=5?

0 replies

Antagning

1 reply
Last
Hej, det står att alla som är intresserade av kursen är välkomna att ta del av materialet. Men blir alla som är behöriga officiellt antagna, eller kan man bli reserv?
1 reply
1 reply
Last

KOMBINATORIK IV - fråga om satsen 15.9

2 replies
Last
Hej,

skulle nån förklara mig lite bättre satsen 15.9 på kombinatorik?

Hur kommer man till att var o en hörns grad är k-1-n?

tack på förhand

mvh

Elisavet

2 replies
2 replies
Last

Högskolepoäng

1 reply
Last
Hej, får man högskolepoäng efterhand man blir godkänd på ett moment eller kommer högskolepoängen rapporteras i ladok först när samtliga moment i kursen är klara?
1 reply
1 reply
Last

Talteori IV

Hej,

Jag sitter fast på följande uppgift (16.6): Visa att inget Fermattal Fe_n är en tredjepotens av ett heltal. 

Jag har försökt lösa den genom att anta motsatsen, dvs att det går, men lyckas inte komma någon vart. Några tips?

0 replies

Kombinatorik II - uppgift 2.21

Hej! Jag sitter fast på följande problem: 21 trominobrickor ( tre kvadrater limmade ihop i en rad) kan tillsammans täcka 63 rutor på ett 8x8-rutnät. En av rutorna blir alltså icke-övertäckt. Vilka är de möjliga positionerna där den tomma rutan kan finnas? 


Ledtråd: Tänk färgläggning i tre olika färger på 2 olika sätt. 

Trots ledtråden har jag fortfarande lite svårt att veta hur jag ska ta mig an uppgiften. Jag har försökt att skissa runt lite, men kommer ingen vart. Några tips? 

0 replies

Talteori II

1 reply
Last
Problem (a) Visa att varje primtal p > 3 ger resttermen 1 eller 5 vidProblem (a) Visa att varje primtal p > 3 ger resttermen 1 eller 5 vidAntag att 3 < p1 < p2 < p3 är tre primtal som bildar en aritmetisk följd. Visa att den gemensamma differensen i följden är delbar med 6.division med 6.(b) Antag att 3 < p1 < p2 < p3 är tre primtal som bildar en aritmetisk följd.Antag att 3 < p1 < p2 < p3 är tre primtal som bildar en aritmetisk följd. Visa att den gemensamma differensen i följden är delbar med 6.Visa att den gemensamma differensen i följden är delbar med 6.division m(b) Antag att 3 < p1 < p2 < p3 är tre primtal som bildar en aritmetisk följd.jag har fastnat med följande problemet: 

Antag att 3

JAg har redan bevisat att alla primtal>3 ger resttermen 1 eller 5 vid division med 6.

Om jag antar att p1, p2 och p3 har samma resten vid division med 6, kan jag bevisa uppgiften. 

JAg tror att de skulle ha samma resten, annars differensen ska inte vara delbar med 6. 

Stämmer min tanke? Är et nånting som jag missar?

Tack till alla

Elisavet 
äVisa att den gemensamma differensen i följden är delbar med 6.

1 reply
1 reply
Last

Rättning

1 reply
Last
Hej! 

Hur lång tid tar det för att få modul Kombinatorik ll, Talteori rättad samt att få in betygen för momenten? 

1 reply
1 reply
Last

GEOMETRI III

3 replies
Last

Hej

Jag har fastnat på  problem 5 i Geometri III. 

Hur skulle jag starta tänka? Är det nån som har nån tips?

Tack på förhand

Elisavet

3 replies
3 replies
Last

rättningen av kompletttering i Algebra I

1 reply
Last
Hej ,

jag har lämnat in min komplettering i Algebra I den 2:a oktober och jag inte än fått svar om det är tillräcklig eller inte.

Kan ni snälla kolla på den?

Tack

mvh

Elisavet

1 reply
1 reply
Last

Rättningstiden

1 reply
Last
Hej,

Tack för en rolig kurs, men med 8 inlämningar samt ett seminarie som ska hinnas med så känns rättningstiden lång. Jag har nu väntat i 10 dagar på en bedömning och vill komma vidare.

1 reply
1 reply
Last

Om rättningen

1 reply
Last
Hej ,

jag undrar hur länge skulle man vänta för rättningen? Jag har laddat upp uppgifter DEL 1 i Algebra I.  Jag vill gå vidare, och jag förstår att jag inte kan ladda upp DEL 2. Men är det ok att ladda upp inlämningsuppgifter från nästa modul?

Tack

mvh

Elisavet

1 reply
1 reply
Last

Till handledare: Rättning av inlämnad uppgift

1 reply
Last
Hej! Jag lämnade in en uppgift i söndags och undrade hur ofta ni brukar rätta inlämningar, alltså hur långt tid det brukar normalt ta? Jag har försökt nå er via mail men jag får inget svar :(
1 reply
1 reply
Last

Kombinatorik III, Problem 4

3 replies
Last
Frågan lyder:

"På hur många olika sätt kan 4 kvinnor och 4 män placeras runt ett cirkulärt bord så att varannan person är en kvinna? Två bordplaceringar anses vara lika om de skiljer sig enbart med rotationen kring bordet."

Jag har lite svårt att tolka vad som menas med sista meningen, jag undrar om någon skulle kunna försöka förklara det lite enklare så det blir lättförståeligt. Tack!
3 replies
3 replies
Last

Nya moduler

1 reply
Last
Hej! När jag loggade in idag var jag tvungen att godkänna användarvillkoren på nytt och ser nu att jag har fått helt nya moduler och andra uppgifter. Vad beror det på? Jag hade inte hunnit lösa så många uppgifter ännu så det gjorde inte speciellt mycket, men kan det hända igen? 
1 reply
1 reply
Last

Kursinfo

1 reply
Last
Hej, jag har 5 kurser/moment på min sida (Geometri I, Talteori I/II, Kominatorik III och Algebra IV). I instruktionerna står det dock att vi endast ska ha 4. Jag har besvarat och lämnat in lösningar till frågorna på Geometri I, Talteori II, Kominatorik III och Algebra IV. Har jag gjort rätt eller bör jag också göra Talteori I?
1 reply
1 reply
Last

kombinatorik 2 problem 5

5 replies
Last

Hej, har fastnat på denna och skulle uppskatta nån sort hjälp om vart jag borde börja. Tittade på om det var dragning utan återläggning tidigare men det verkade lite fel så förstår inte riktigt hur jag ska gå tillväga.

Man väljer 70 olika positiva heltal som är \le 200. Visa att om man beräknar parvisa differenser mellan dessa tal (större tal minus mindre tal), måste man minst en gång få en differens lika med 4 eller 5 eller 9.

Ledtråd: Betrakta 210 tal av tre typer, typ 1: x, typ 2: x+5 och typ 3: x+9, för alla x bland de valda talen.

5 replies
5 replies
Last

Algebra 3 uppgift 5

4 replies
Last

Hej, har aldrig jobbat med ekvationer inom heltalsfunktioner, och undrade bara hur man får hantera delen innanför klamrarna.

Lös ekvationerna

(i) \Big \lfloor \dfrac{4x-5}{3} \Big \rfloor= -\dfrac{x+1}{2},

(ii) \dfrac{19x+16}{10}=\Big \lfloor \dfrac{4x+7}{3} \Big \rfloor.

4 replies
4 replies
Last

Algebra I

1 reply
Last

Hej! Jag har svårt att lösa denna med någon av metoderna i boken.\begin{cases}  x^2=8+(y-z)^2\\  y^2=12+(z-x)^2\\  z^2=24+(x-y)^2  \end{cases}. 

Försökte med att addera ledvis och subtrahera varje ekvation för att få 3 nya lite enklare ekvationer, men nu har jag kört fast. 

Jag lyckades dock få ner det till

x(y + z - x) = 18

y(x + z - y) = 16

z(x + y - z) = 10

och kunde därifrån lista ut lösningarna eftersom det finns så begränade alternativ (likt metoden från 8.2). MEN det känns inte som en riktig lösning och jag känner att det måste finnas ett bättre sätt.

1 reply
1 reply
Last

Talteori 1 induktion problem 3

3 replies
Last
Hej, jag har fastnat på denna uppgift, jag har utgått från att F0 är både 1 och 0 samt att mängden bör öka med ett för varje steg ökning i F, dvs F1 blir antingen 1 eller 2 beroende på om F0 var 0 eller 1, osv. Men jag får inte följden att gå jämt ut. Hur borde jag gå tillväga från början?
3 replies
3 replies
Last

Algebra IV

3 replies
Last
Hej!

Jag har fastnat på uppgift 13.26 i boken och vet inte riktigt hur jag ska applicera AM-GM-HM-olikheten för att lösa uppgiften. 

3 replies
3 replies
Last

algebra IV

1 reply
Last
Hej,

Jag fastnar på problem 5 i min algebra inlämning. Problemet verkar inte vara symmetrisk. Jag tänkte använda minimum på omordningsolikheten men tror att jag kanske missar något. Det var troligtvis inte tanken att man skulle hantera alla omordningar av tre tal a, b och c.

Tack för hjälpen!Lukas

1 reply
1 reply
Last

Komb 3 fråga 2

1 reply
Last
Vet inte hur jag ska tolka frågan. Ska det vara för ett godtyckligt antal bordsplatser. Eller att det är 10 platser, och att 4 personer som känner varandra vill sitta bredvid varandra?
1 reply
1 reply
Last

Algebra IV

2 replies
Last
Hej,

Jag har fastnat på ett olikhetsproblem. Problemet är inte symmetriskt. Jag kan visa att problemet inte är lika ordnande eller motsatt ordnande men kommer inte vidare efter det.

Jag har också försökt använda Cauchy-Schwarz-olikheten utan framgång, Skulle jag kunna få en ledtråd?


2 replies
2 replies
Last

Talteori III

4 replies
Last
Hej, 


Jag har helt fastnat på problemet x^2 kongruent med 3 modulus 7. Försökte visa att det inta fanns några lösningar från tal 1-7, samt är det ett primtal sådan att alla tal efter 7 följer samma kongruenta "pattern" 

Annars ville jag visa x^2-3 kongruent med 0 (mod 7) . Dvs då detta tal x^2-3 bör vara delbart 7, åtminstone en av faktorerna.

4 replies
4 replies
Last

Geometri II

1 reply
Last
Hejsan, jag är fast på problem 5 i geometri II (uppgift 9.22 i boken). Problemet lyder "Visa att i \triangle ABC är avståndet från om-centrum O till sidan AB lika med hälften av avståndet från C till ortocentrum H."

Jag har typ inte kommit någon vart alls på det om jag ska vara ärlig. Har tänkt lite i banorna att det kanske har med parallella linjer att göra men har svårt att få O och H att relatera till varandra på något sätt. Något tips? :)

1 reply
1 reply
Last

Geometri

11 replies
Last
Hej!

Har suttit fast på en uppgift för geometrin som handlar om en irregulär konvex femhörning. Den lyder som: En diagonal i en konvex femhörning delar alltid femhörningen i en triangel och en fyrhörning. Antag att varje diagonal i en konvex femhörning $ABCDE$ skär ut en triangel med area $1$. Bestäm $|ABCDE|$.

Det som jag filat på än så länge är att försöka använda sig av någon av uttrycken för area av en triangel i sats 3.5 i boken, men alla leder ingen vart verkar det som. Till exempel kan man fösöka använda sig av att arean av triangeln $1 = 1/2ah_a$, och sedan att motstående triangel med samma bas kan uttryckas på liknande vis. Det slutar i stort sätt med 3 obekanta utan något sätt att förenkla.

Tillägsvis har jag provat att symmetrier eller likformighet, men kommer inte fram till hur det kan finnas någon likformighet mellan den utritade triangeln och någon lämplig tillagd.

Någon ledning hade verkligen varit uppskattad!
11 replies
11 replies
Last

Kombinatorik

1 reply
Last
Jag har helt kört fast på denna uppgift. Det jag har kommit fram till är att det är möjligt för n=4 och n=5, vilket gör att jag funderade på om det handlar om ett induktionsbevis, men isf vet jag inte var jag ska ta det vidare. 


Jag hittar bevis och satser som visar att det alltid finns stigar i dessa typer av grafer, men kommer inte riktigt på hur jag ska applicera det på mitt problem (om det är tillvägagångssättet dvs). 1 reply
1 reply
Last

Algebra III - uppgift 12.23

1 reply
Last

Har kösrt fast på uppgift 12.23

Lös ekvationen \lfloor x\rfloor \lbrace x \rbrace=2015x.

Har försökt med att förenkla VL så att man sen kan använda sig av samma metod för att lösa ekvationer som boken använder men kommer ingenstans. Är det något jag har missat eller finns det något tips för hur man ska starta.

1 reply
1 reply
Last

Algebra II

3 replies
Last
Hej, har försökt lösa problemet nedanför. Först hittade jag ett samband mellan x0 och koefficienterna, sedan försökte jag med satsen x=p/q, men kommer tyvärr inte längre.


alet x_0 är en gemensam rot till de fyra andragradsekvationerna x^2+a_ix+b_i=0, för i=1, 2, 3, 4. Den andra roten till respektive ekvation är x_1x_2x_3 och x_4. Bestäm rötterna till ekvationen x^2+Ax+B=0, där A=\dfrac 14(a_1+a_2+a_3+a_4) och B=\dfrac 14(b_1+b_2+b_3+b_4).

3 replies
3 replies
Last

Kombinatorik III

1 reply
Last
Hej!


Jag skulle vilja få hjälp att tolka den här frågan:

Dan har 9 olika leksaksbilar som han varje kväll ställer upp på rad på två hyllor så att minst en bil står på varje hylla. Hur många kvällar skulle Dan kunna hålla på så här utan att en enda gång behöva upprepa samma utplacering? (Observera att ändring av ordningen på bilarna på någon av hyllorna räknas som en annorlunda utplacering.)

Ställer Dan alltid upp alla 9 leksaksbilar på hyllorna eller kan han vissa kvällar till exempel välja att bara ställa ut 7 av bilarna (och då till exempel ställa 3 bilar på en hylla och 4 på den andra)? 

1 reply
1 reply
Last

Geometri I

1 reply
Last
Hej, jag har kört fast på en av uppgifterna på min geometri I del.


Frågan är: Låt ABCD vara en parallellogram. Från hörnet A drar man sträckan AN vinkelrät mot CD och sträckan AM vinkelrät mot BC (punkten N ligger på linjen CD och M på linjen BC). Visa att MAN är likformig med ABC.

Jag har ritat upp en figur men kommer inte vidare, funderade på om man kan dra nytta av att man vet att vinkel N och M båda är 90 grader? Vet inte om det är rätt eller hur jag ska gå vidare.

Tack på förhand!1 reply
1 reply
Last

Kurslitteratur

1 reply
Last
Förutom kursboken, finns det någon bok där jag kan läsa mer om och lära mig lösa denna typ av problem? Gärna någonting på engelska.
1 reply
1 reply
Last

Geometri lv

Hej

I nedanstående fråga ligger punkterna både innan och utanför cirkeln eller är det fel på bilden.

Kan man få någon vägledning? 

Givet en cirkel med radie =1 och n\ge 1 punkter, P_1, P_2, \dots, P_n. Visa att man på cirkelns periferi kan finna en punkt Q sådan att

QP_1+QP_2+ \cdots +QP_n\ge n.


Graph of a function.
0 replies

Algebra II

1 reply
Last

Hej, har fastnat på talet nedan. Vet inte hur jag ska faktorisera med en känd faktor (x+1), får bara multiplicitetet 1 och en funktion av a. 


Bestäm konstanterna a och b så att x=-1 är ett nollställe till q(x)=x^5-3bx^3+ax^2-ax+b med multiplicitet >1.
1 reply
1 reply
Last

Känd sats

1 reply
Last
Hej, är det okej att använda generella geometriska definitioner/egenskaper såsom till exempel att korsningspunkten mellan diagonalerna i ett parallellogram är mittpunkten av de båda, eller måste det också bevisas i lösningen?
1 reply
1 reply
Last

Kombinatorik II: Problem 5

1 reply
Last
Hej,

Jag fastnar på ovannämnda uppgiften. Från lydelsen vet vi att vi har femton dansare och att alla har dansat (femton talen). Jag är dock inte säkert hur jag ska försöka hitta en motsägelse. Skulle jag kunna få lite ledning?1 reply
1 reply
Last

Algebra lll

2 replies
Last
vad betyder dessa tecken, är det en hakparentes eller vad?

 \displaystyle \lfloor \pi \rfloor^{\lfloor e \rfloor}+\lfloor e \rfloor=\lfloor e \rfloor^{\lfloor \pi \rfloor}+\lfloor \pi \rfloor?

2 replies
2 replies
Last

Geometri I

3 replies
Last
Hej! 


Jag har försökt lösa den här uppgiften ett tag men kommer inte vidare.. Det är på min geometri del och frågan lyder: 

Punkterna E och F är mittpunkterna på sidorna BC och CD respektive i parallellogrammen ABCD. Visa att sträckorna AE och AF delar diagonalen BD i tre lika långa delar (se figuren nedan), dvs. BG=GH=HD

Graph of a function.


Kan man få lite vägledning? 

Tack på förhand! 

3 replies
3 replies
Last

Lösningar till uppgifter i boken

1 reply
Last
Hej, jag har inte lyckats hitta lösningar eller facit till hemuppgifterna i boken, är tanken att de ska finnas tillgängliga? 
1 reply
1 reply
Last

Algebra Fråga 9

3 replies
Last
Har försökt lösa fråga 9 ett tag nu. Polynomet p(x) har grad 100 och dessutom uppfyller det att p(n)=\dfrac{n}{n+1}, för n=0, 1, 2, \dotsc, 100. Bestäm p(101).

n/(n+1) kan ju skrivas om som 1-1/(1+n) vilket kan taylorutvecklas enkelt till grad 100, tyvärr stämmer ju detta inte mer än till tal mellan -1 och 1, då kan man utveckla det för höga tal, men då stämmer ju inte exakt att den är lika med n/(n+1) bara ungefär.

Om man istället skriver om det till (n+1)p(x)-n=0 får jag ju återigen taylorutvecklingen. Problemet är ju att den inte funkar för tal större eller lika med 1.

Har jag missat något?

3 replies
3 replies
Last

Kryptisk betygsättning

1 reply
Last
Fick ett mail om att jag var godkänd på första avsnittet men nu när jag kollar i mina betyg står det:
BetygsobjektBeräknad viktningBetygOmfångProcentÅterkopplingBidrag till kurstotalen
Talteori I - Matematisk induktion
Externt verktygTalteori Induktion100,00 %0,000–1000,00 % 0,00 %

Vad innebär detta?

Tack på förhand!

1 reply
1 reply
Last

Lösningar till Hemuppgifter i boken

1 reply
Last
Hej, jag har inte lyckats hitta lösningar eller facit till hemuppgifterna i boken, är tanken att de ska finnas tillgängliga?
1 reply
1 reply
Last
4 replies
Last
Hej allesammans!

Har suttit fast på denna uppgift några dagar nu, hur mycket jag än vrider och vänder på ekvationerna i systemet så kommer jag ingenvart. Det finns ju en trivial lösning (0,0,0), och wolframAlpha säger att det är den enda lösningen, så misstänker att jag behöver ställa upp en ekvation som gör det uppenbart att ingen annan lösning finns. Ledningen är "Ledvis addition", men det säger mig inte mycket då jag inte ser vad som bör adderas. Hade varit väldigt tacksam om någon kunde ge mig ett tips på denna!


4 replies
4 replies
Last

kursboken

3 replies
Last
Hej ! 

Jag hittar inte  kursboken, kan ni hjälpa mig , vart jag hittar den?

Tack

3 replies
3 replies
Last

Kombonatorik - Yngve och Xavier

1 reply
Last
Hej,

I frågran: Xavier och Yngve spelar följande spel på ett 100 x 100-rutnät. I tur och ordning lägger de ut pjäser som i Xaviers fall är i form av en 2 x 2-kvadrat och i Yngves fall i form av bokstaven L formad av tre ihoplimmade småkvadrater. De småkvadrater som bildar dessa två former är förstås lika stora som kvadraterna i nätet. Den som inte längre finner plats för sin pjäs på nätet förlorar spelet.

Får Yngve rotera sin pjäs?

1 reply
1 reply
Last

Tolka hemuppgift 12.6 i kursboken?

2 replies
Last
Den är formulerad som följande:
Visa att \lfloor x \rfloor=\lfloor y \rfloor \ \Longrightarrow \ |x-y|<1. Gäller den omvända implikationen?

Jag undrar vad det betyder att en implikation gäller, och då att den omvända implikationen gäller?
Betyder det att om den är sann åt ena hållet är den sann åt det andra med?
D.v.s att om VL är sant och HL är sant är implikationen sann, och om jag vänder på implikationen är fortfarande hela implikationen sann. Har jag visat nog då?

Eller måste jag för alla utsagor visa på att slutresultatet blir samma, d.v.s att t.ex. om VL är sant och HL är falskt är hela implikationen falsk, och visa detta för den omvända implikationen också?
2 replies
2 replies
Last

Betyg

1 reply
Last
Kombinatorik och talteori är färdigrättade men jag har inte fått några betyg under [https://utmanande.math.su.se/grade/report/overview/index.php].
1 reply
1 reply
Last

Vilka kapitel tas med i varje modul?

Det står undermodulerna vilka kapitel som ingår i den. Exempelvis så är det kapitel 3 som hör till modulen om geometri, men det är fler kapitel som handlar om ämnesområdet. Ska man göra alla kapitel om geometri egentligen eller räcker det med bara det kapitlet?
0 replies

Kombinatorik IV Fråga 5

6 replies
Last
Hej, jag har kört fast på fråga 5 som lyder: "Varje kant i K_18 målas i en av två färger. Visa att det finns fyra hörn sådana att alla kanter mellan dessa fyra hörn är målade med samma färg. "


K_18 är alltså en komplett graf med 18 hörn. Jag har sett ledtråden om att använda exempel 15.13 samt lådprincipen men vet ändå inte hur de ska appliceras på uppgiften... Har kommit fram till att det är 153 kanter totalt i grafen och vi vet ju att vardera av de 18 hörnen har grad 17, men jag förstår ändå inte riktigt hur jag ska gå vidare. Mycket tacksam om någon har något tips :) 

18målas i en av två färger. Visa att det finns fyrahörn sådana att alla kanter mellan dessa fyra hörn är målade med sammafärg

6 replies
6 replies
Last

Talteori: Fråga 5

Har kört fast på denna fråga och skulle behöva en liten inledning till problemet för vet ej hur jag ska börja.

Låt p och q vara två olika primtal. Visa att p^{q}+q^{p}\equiv_{pq}p+q.
0 replies

Kombinatorik IV fråga 3

1 reply
Last
Låt talen $\lbrace 1, 2, ..., 15 \rbrace$ utgöra hörn i en graf G och låt talparet $(a, b)$ vara en kant omm $SGD(a, b)>1$. Hur många komponenter har G? Bestäm den längsta stigen utan upprepade hörn i G.


Jag förstår ingenting av den här frågan. Vad betyder det att hörnen är siffror, säger det någonting med hur många grader de har eller varför är de där? Varför står de det med den största gemensamma delaren? Förstår inte hur jag skall kunna ta reda på någonting med hjälp av informationen i frågan

1 reply
1 reply
Last

Geometri IV fråga 5

3 replies
Last
Jag kan förstå intuitivt varför olikheten det stämmer, och kan se när likhet råder. Däremot kommer jag inte så mycket längre än så, inte heller med ledningen. Prövat att vrida och vända på det en del men kommer inte fram till något hjälpsamt. Försöker använda ledningen och det faktum att linjerna från M till en katet alltid är kortare än höjden från samma katet, men går inte hela vägen. Rätt tänk eller finns annat tips?
3 replies
3 replies
Last

Fast på uppgift 5 Geometri

6 replies
Last
Hej, jag har fastnat på uppgift 5 i geometri. Har ni något tips på hur jag kan komma vidare, eller vilka satser som kan vara till hjälp? Jag bifogar bild på uppgiften samt på hur jag ritat upp triangeln med omskrivna cirkeln. Tack på förhand :)
6 replies
6 replies
Last

Fast på Geometri uppgift 1 samt 5

6 replies
Last
Hejsan! Har försökt lösa dessa uppgifter men kan inte hitta något samband som tar mig framåt eller hitta något exempel/sats i boken som kan hjälpa mig.
Jag kan se geometriskt varför båda uppgifterna stämmer men kan inte bevisa det matematiskt. Har bifogat bilder på uppgifterna.
Finns det några tips?

Tack!

6 replies
6 replies
Last

Algebra inlämningsuppgift 4

2 replies
Last

Hej, jag har kört fast på följande problem:


Vilket är det största heltalet n sådant att 31^n delar 32014!?


Jag skulle behöva hjälp med hur jag kommer igång och hur jag ska tänka. Tack på förhand! 


/Paula  

2 replies
2 replies
Last

Inrapportering i Ladok?

1 reply
Last
Hej! Jag undrar när slutbetyget kommer inrapporteras i Ladok? Jag ska läsa ett program som börjar nästa vecka och behöver få poängen från denna kurs inrapporterade så jag kan få CSN
1 reply
1 reply
Last

Kört fast

2 replies
Last
Hej och god förmiddag!

Tack förressten för en rolig och intressant kurs. Men nu tror jag faktiskt att jag har kört fast helt och hållet på en uppgift.

Det är uppgift 5 Algebra I. Jag vet inte om alla har samma uppgifter men jag ska i alla fall lösa 15x^2 - 7y^2 = 9 för heltal x och y. Jag har en tes om svaret, men det verkar omöjligt att bevisa.

Jag hittar ingen ledning till den här uppgiften. Är det möjligt att fråga i forumet så här eller vad ska man göra om man inte kommer vidare.

Mvh Tage!
2 replies
2 replies
Last

Geometri I

4 replies
Last
Hej! 

Jag håller på med uppgift 4 i den första inlämningsuppgiften. Enligt sida 70 i boken står det att vid likformighet mellan två trianglar (ABC och PQC) så kommer vinklarna för A och P att vara desamma. Så som jag förstår instruktionerna är det snarare så att A hör ihop med Q och B med P. Har någon annan samma problem? 

4 replies
4 replies
Last

Kombinatorik 1

1 reply
Last
Problemet handlar om att X kan lägga en pjäs av 2x2 kvadrater och Y kan lägga en L-formad pjäs av tre kvadrater på ett 100x100 rutnät och att man förlorar om man inte hittar en plast att lägga ner sin pjäs. Min fråga är hur man ska tänka på liknande uppgifter för att hitta vinnande strategier.
1 reply
1 reply
Last

Hemuppgift - Algebra I

Hej!

Jag har fastnat lite och skulle uppskatta lite stöttning. Jag bifogar min uppgift.
EDIT: Då jag inte kan se att bilden bifogas: Det gäller uppgift 8.15 i boken.

Jag har försökt med ledvis addition, flytta över termer med variabler till VL för att enbart ha konstanter i HL. Sedan har jag försökt att expandera uttryck samt faktorisera.

Jag stirrar mig blind på vad jag har just nu:

4(a-b+c) + 4(-ab-bc+ac) = 49

Detta är enbart en av mina påbörjade "lösningsvägar". Jag tenderar att hamna i liknande lägen var gång.

Jag tycker mig se lite mönster emellanåt, men kör fast. I till exempel:

2a - 2b - 4ab = 29

vill jag gärna trolla lite med VL för att få till en kvadratkomplettering, men ser inte riktigt hur.


Jag önskar självklart ingen lösning här, men hade uppskattat tips på hur jag ska attackera problemet.

Mvh,
Niklas


0 replies

Latex/Inscanning

1 reply
Last
Hej! Jag undrar om man måste lämna in inlämningsuppgifterna via latex eller om det går bra att skriva på penna/papper med whitelines och lämna in?
1 reply
1 reply
Last

Facit

1 reply
Last
*Finns det inget facit till uppgifterna i boken?

*Exmpel 8.1 på sidan 211, säger två gånger att: xy - 2x + 3y - 16 = x(y - 2)y + 3 y - 16

Detta stämmer inte va? mitten y skall inte vara där, det är väl xy - 2x + 3y - 16 = x(y - 2) + 3 y - 16

1 reply
1 reply
Last