logo


MM1008 Utmanande Matematik, 7.5 hp

Den här kursen riktar sig framför allt till dem som är intresserade av matematiska resonemang och är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder. Den kan alla prova på och vi rekommenderar starkt för lärare som vill höja sin kompetens inom matematisk problemlösning. Kursen räknas dock inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen. Kursmaterial är utvecklat av, i nära samarbete med Rikard Bøgvad, Paul Vaderlind som har stor erfarenhet i undervisning och handledning av tävlingsmatematik på gymnasieskolor.

Utmanande matematik består av 4 moment tillsammans med ett seminarium för diskussion av problemlösning och kan totalt ge 7,5 högskolepoäng. Se kursplan här.

Kurslitteraturen till kursen är boken Matematiska Utmaningar utgiven av Studentlitteratur.

Vi har också en samling med videoföreläsningar och genomgångar på hur man kan lösa exempeluppgifter som finns i kurslitteraturen. Dessa finner ni här: 

Det finns information om kursupplägget och registrering nedan, men har ni några frågor kring detta eller något annat om kursen kan ni maila dessa till utmanande-matematik@math.su.se.