« Handledningsforum (Nytt)

Kombinatorik 1 problem 3 (Xavier och Yngve spel)

Yngves spelpjäser är i from av L uppbyggda av 3 rutor. Får hon rotera på dessa pjäser?
0 replies