Likformighet

Thales sats

Trianglar

Senast ändrad: tisdag, 18 april 2017, 16:12